Γνωστική Ανάπτυξη

Το ∆ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων για το παιδί του Νηπιαγωγείου.
Αναλυτικά:

 • Γλώσσα 


  glwssaΗ γλωσσική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο έχει σκοπό να βελτιώσει και να εμπλουτίσει τον προφορικό λόγο των παιδιών, ώστε να μπορούν να διηγούνται προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες τηρώντας τη διαδοχική σειρά των γεγονότων και να συμμετέχουν σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας οργανωμένο λόγο. Τα παιδιά που έχουν ευαισθητοποιηθεί στην ύπαρξη φωνημάτων, μαθαίνουν πιο εύκολα ανάγνωση και γραφή. Προοδευτικά ενθαρρύνονται να συνειδητοποιήσουν τη σχέση προφορικού και γραπτού λόγου. Μέσα από τις ασκήσεις προγραφής μαθαίνουν να γράφουν και να αναγνωρίζουν γράμματα, λέξεις, προτάσεις.
 • Μαθηματικά 


  mathsΙδιαίτερη σημασία δίνεται στην καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης των παιδιών με σχετικές ασκήσεις, οι οποίες τα βοηθούν να κατανοήσουν την έννοια των αριθμών (αναγνώριση, γραφή, εμπέδωση). Μέσα από διάφορες δραστηριότητες μαθαίνουν να κάνουν ομαδοποιήσεις, αρίθμηση, αντιστοιχίσεις και ταξινομήσεις αντικειμένων, καθώς και να αναγνωρίζουν γεωμετρικά σχήματα. Μαθαίνουν επίσης να εκτελούν απλές πράξεις, να επινοούν και να βρίσκουν λύση σε απλά μαθηματικά προβλήματα.


 • Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 


  meleti perivallontosΣτο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος τα παιδιά προτρέπονται να παρατηρούν όσα υπάρχουν γύρω τους. Ως αντικείμενο μελέτης εντάσσονται ο άνθρωπος, τα δημιουργήματά του, τα ζώα, τα φυτά, οι τόποι, τα φυσικά φαινόμενα και οι καταστάσεις. Με βάση τα παραπάνω ενθαρρύνονται να παρατηρούν συστηματικά, να περιγράφουν με ακρίβεια, να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους με διαφορετικούς τρόπους, να εξετάζουν ομοιότητες και διαφορές, να εντοπίζουν προβλήματα, να θέτουν ερωτήματα, να κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν.

 • Έκφραση και Δημιουργία


  DSC03548Μέσα από τα παιχνίδια, τη μουσική, τη ζωγραφική, τις κατασκευές, τη λογοτεχνία και το θεατρικό παιχνίδι, τα παιδιά απελευθερώνουν τις ιδέες τους, κινητοποιούν τη δημιουργικότητά τους, πειραματίζονται, παίζουν και γνωρίζουν τον εαυτό τους. Οι ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες βοηθούν τα παιδιά να εξοικειωθούν με τις διαφορετικές μορφές τέχνης.

  Ο ρόλος του δασκάλου είναι βοηθητικός, έτσι ώστε με την ενθάρρυνσή του, τους πειραματισμούς των παιδιών και την επαφή τους με την τέχνη να προσεγγίζουν αισθητικά τη φύση και να δημιουργούν προσωπικό αισθητικό κριτήριο αυθόρμητα και ελεύθερα.
 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας 


  pliroforikiΗ διδασκαλία κάθε μαθήματος συμπληρώνεται με τη χρήση διαδραστικού πίνακα που βρίσκεται στην τάξη. Οι μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου έρχονται καθημερινά σε επαφή με το μέσο αυτό, που κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους και αυξάνει το κίνητρο για μάθηση. Παράλληλα τα παιδιά εξασκούνται ατομικά στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σχολείου μας. Με τα μέσα αυτά οι μικροί μαθητές αναπτύσσουν και τη λεπτή κινητικότητά τους. Ακόμη, αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που συνδέονται με άλλες γνωστικές περιοχές (Γλώσσα, Μαθηματικά) και τέλος ενισχύουν την παρατηρητικότητά τους.