Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα

Το σχολείο μας φιλοξένησε το βιωματικό Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα, στο οποίο συμμετείχαν οι γονείς των μαθητών μας, αλλά και γονείς εκτός σχολείου.

Το Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα πρωτοπαρουσιάστηκε το 1962 από τον κλινικό ψυχολόγο Dr. Thomas Gordon και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως η πρώτη εκπαίδευση για γονείς με βάση τις δεξιότητες επικοινωνίας. Διδάχτηκε σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο γονείς σε 43 χώρες, ενώ το σχετικό βιβλίο “Parent Effectiveness Training” έχει πουλήσει πάνω από 4 εκ. αντίτυπα, σε 33 γλώσσες.

Ο οργανισμός Gordon Training International (GTI) είναι ο φορέας που δημιούργησε ο Thomas Gordon για τη διάδοση των δεξιοτήτων επικοινωνίας ανά τον κόσμο. Ο GTI εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον οργανισμό Gordon Hellas για την οργάνωση εργαστηρίων γονέων, εφήβων, δασκάλων και ηγεσίας (leadership skills), σύμφωνα με τα πρότυπα που έθεσε ο ίδιος ο Thomas Gordon.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να εφοδιάσει τους γονείς με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να αναθρέψουν τα παιδιά τους με τρόπο που θα προάγει το αίσθημα της υπευθυνότητας, της αυτονομίας, της αυτοπειθαρχίας, της συνεργασίας, του κοινωνικού ενδιαφέροντος και της χρησιμότητάς τους στο κοινωνικό σύνολο. Η επιτυχία του εργαστηρίου οφείλεται κυρίως στο ότι δεν αρκούνταν να μεταδώσει κάποιες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και να θέσει γερές βάσεις πρακτικής μάθησης. Προς τον σκοπό αυτό, το εργαστήριο -διάρκειας 30 ωρών- ήταν βιωματικό και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων (role plays), συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών.

Εκπαίδευση Οδηγών και Συνοδών

Φέτος οι ψυχολόγοι του σχολείου μας, Λέλα Καλογεράκη και Κατερίνα Μωριάτη, πραγματοποίησαν πρόγραμμα εκπαίδευσης των συνοδών και των οδηγών του σχολείου. Θεωρούμε την ώρα στο σχολικό λεωφορείο ως κομμάτι της σχολικής μας ζωής. Κρίναμε απαραίτητη την εκπαίδευση επίλυσης προβλημάτων και άλλων θεμάτων που προκύπτουν στα σχολικά. Η ανταπόκριση ήταν πολύ θερμή, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η εκπαίδευση και την επόμενη σχολική χρονιά.

Ομάδα Γονέων

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας, οργανώσαμε και τη φετινή χρονιά ομάδα γονέων των μαθητών του Νηπιαγωγείου, της Α’ και της Β’ τάξης. Τα απογεύματα της Δευτέρας το σχολείο μας άνοιγε και υποδεχόταν τους γονείς.

Στόχος μας ήταν να μοιραστούμε σκέψεις, προβληματισμούς, και να αναζητήσουμε από κοινού αποτελεσματικούς και πρακτικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων, που πιθανόν να προκύπτουν στην καθημερινότητα των παιδιών.

Συντονίστρια της ομάδας ήταν η προσωποκεντρική σύμβουλος και ειδική παιδαγωγός Λέλα Καλογεράκη μαζί με την εκπαιδευτικό Βασιλική Σταυράκη, ΜSc αναπτυξιακής ψυχαναλυτικής ψυχολογίας.

Οι Φυσικές Επιστήμες στη...

Δ’ τάξη

Με αφορμή τη Μελέτη Περιβάλλοντος για τη φυσική κατάσταση των σωμάτων και τα μίγματα, που σχηματίζουν τα σώματα, οργανώσαμε με τους μαθητές μια σειρά πειραμάτων για την κατανόηση της θεωρίας και κυρίως στην οπτικοποίηση όλων όσων διαβάζουν στα βιβλία τους. Μάθαμε να ξεχωρίζουμε τα ομογενή από τα ετερογενή μίγματα και να τα διαχωρίζουμε στα συστατικά τους, επιλέγοντας κάθε φορά την κατάλληλη μέθοδο (μαγνητικός διαχωρισμός, εξάτμιση, διαλογή, διήθηση και χρωματογραφία). Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν για αυτή την πρώτη τους επαφή με την επιστημονική μέθοδο και συμμετείχαν με ενδιαφέρον!