Φυσική Αγωγή

athlitismos1Η Φυσική Αγωγή αφορά τις κινητικές ικανότητες (φυσική) και τη διαπαιδαγώγηση (αγωγή).
Σκοπός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής είναι τα παιδιά


α) να αποκτήσουν σωστές συνήθειες (αθλητικές, διατροφικές)
β) να γνωρίσουν τα βασικότερα αθλήματα
γ) να αγαπήσουν τον αθλητισμό
δ) να κοινωνικοποιηθούν
ε) να μάθουν να συνεργάζονται και
στ) να αποκτήσουν αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.

Μέσω της Φυσικής Αγωγής γίνεται η πρώτη γνωριμία των παιδιών με το σώμα τους και η ανάπτυξη των πρώτων γενικών κινητικών δεξιοτήτων. Η Φυσική Αγωγή γίνεται αποκλειστικά σε παιγνιώδη μορφή με τη χρήση αντικειμένων, όπως ελαφριές μπάλες, μικρά στεφάνια και χαμηλά εμπόδια.