Θεατρικό Παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο

theatriko xrist 1Στις ώρες του θεατρικού παιχνιδιού γινόμαστε μια καινούρια ομάδα και...

  • Παρατηρούμε τα αισθήματά μας. Βρίσκουμε τρόπους να επικοινωνήσουμε και να εκφραστούμε.
  • Κάνουμε παιχνίδια με το σώμα και τη φωνή.
  • Παίζουμε με τις λέξεις. Φτιάχνουμε ολοκληρωμένες προτάσεις. Δίνουμε έμφαση και παραστατικότητα στην εκφορά του λόγου.
  • Κάνουμε ασκήσεις για τη συνύπαρξη, τη συνεργασία, την αυτοκριτική.
  • Οργανώνουμε δραστηριότητες, για να βοηθήσουμε τη φαντασία και τις συμβολικές διαδικασίες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι: τα παραδοσιακά παιχνίδια, η εναλλαγή ρόλων, οι μεταμφιέσεις, η λογοτεχνία, η μουσική, η ζωγραφική, οι προσωπικές εμπειρίες.