Μαθηματικά

Σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο είναι να μπορέσουν τα παιδιά να σκέπτονται λογικά χρησιμοποιώντας απλούς ή σύνθετους συλλογισμούς. Η ικανότητα αυτή δεν αποτελεί μόνο σχολικό εργαλείο, αλλά εργαλείο ζωής.
Το μέσο για την απόκτηση της λογικής σκέψης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η ικανότητα εξερεύνησης, εικασίας, αιτιολόγησης, επικοινωνίας και αναστοχασμού. Έτσι, τα παιδιά θα μπορούν να συνδέουν την υπάρχουσα γνώση με τη νέα. Εξάλλου τα Μαθηματικά είναι μια «αλυσίδα γνώσης», όπου κάθε κρίκος είναι μοναδικός και απαραίτητος.
Στόχο του σχολείου μας δεν αποτελεί η χρήση «μηχανιστικών» μεθόδων επίλυσης των προβλημάτων, αλλά αντίθετα η εξατομικευμένη διατύπωση, η τροποποίηση και η ανακατασκευή της γνώσης.

mathimatikamath1