Παιχνίδια στο διαδίκτυο

Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, η ψυχολόγος Μαρία Δάρα, υπεύθυνη της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, μίλησε στους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ και της Στ΄ τάξης. Το θέμα της συζήτησης ήταν «Παιχνίδια στο διαδίκτυο και πραγματική ζωή».

Αναφέρθηκαν τα παρακάτω θέματα:

-Γνωρίσματα των παιχνιδιών που τα καθιστούν δημοφιλή στα παιδιά.

-Συμπτώματα και συνέπειες του εθισμού στα διαδικτυακά παιχνίδια.

-Κίνδυνοι που ενέχουν τα παιχνίδια αυτά, με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπα τα παιδιά σε όλα τα πλαίσια της ζωής τους (οικονομικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, ακαδημαϊκά).

Στο τέλος, με τη βοήθεια της κ. Δάρα τα παιδιά πρότειναν βοηθητικά μέτρα, προκειμένου να είναι ασφαλή στον κόσμο των διαδικτυακών παιχνιδιών (χρόνος ενασχόλησης, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ποικιλία ερεθισμάτων).