Όμιλοι στο Σχολείο Σταυράκη

Φέτος συμπεριλάβαμε στο σχολικό μας πρόγραμμα ομίλους για τους μαθητές της Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης. Για δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα οι μαθητές συμμετέχουν σε έναν από τους παρακάτω ομίλους, οι οποίοι λειτουργούν με τρόπο βιωματικό και διασκεδαστικό:

• Όμιλος Ρητορικής και Φιλαναγνωσίας

• Όμιλος Ρομποτικής

• Όμιλος Μουσικής ορχήστρας

• Όμιλος Θεάτρου

• Όμιλος Εικαστικής δημιουργίας

Σύμφωνα με έρευνες, η συμμετοχή των παιδιών σε ομίλους που τα ίδια έχουν επιλέξει έχει θετική επίδραση στην κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη, αλλά και στη μαθησιακή τους πρόοδο.

Η αλληλεπίδραση με παιδιά διαφορετικών ηλικιών, σε ένα περιβάλλον ασφαλές, προωθεί τις κοινωνικές τους δεξιότητες, ευνοεί τη συνεργατικότητα, την αλληλεγύη, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Οι μεγάλοι μπορούν να βοηθούν τους μικρούς, αλλά και οι μικροί τους μεγάλους, ώστε όλοι να μαθαίνουν απ’ όλους.

Επίσης, το γεγονός ότι συμμετέχοντας σε έναν όμιλο αναγνωρίζεται ότι σε κάποιον τομέα τα καταφέρνει καλά το παιδί, ενισχύει σημαντικά την αυτοπεποίθησή του και κατ’ επέκταση και τον τρόπο που βλέπει τις σχέσεις του με τους άλλους.

Καθώς η αυτοπεποίθησή του ενδυναμώνεται, θα έχει όλο και περισσότερη διάθεση και κίνητρο να προσπαθεί, όχι μόνο στον όμιλο, αλλά και στο πλαίσιο της τάξης και των μαθημάτων. Στους ομίλους καταφέρνει να οργανώνει το έργο και τον χρόνο του πιο αποτελεσματικά.