Περιβάλλον

Γεωγραφία

Ο άτλαντας, η υδρόγειος, αλλά και σύγχρονα μέσα όπως οι ηλεκτρονικοί χάρτες και τα διαδραστικά παιχνίδια χρησιμοποιούνται στο μάθημα της Γεωγραφίας κάνοντάς το ζωντανό και ενδιαφέρον. Τα παιδιά μέσω της Γεωγραφίας παρατηρούν το φυσικό περιβάλλον και έρχονται σε επαφή με τα σύγχρονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά φαινόμενα.

Μελέτη περιβάλλοντος

Στη Μελέτη περιβάλλοντος οι ενότητες αφορούν μια ποικιλία θεμάτων σχετικά με την καθημερινή ζωή. Τα παιδιά συζητούν για την οικολογία, έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό και τις φυσικές επιστήμες, ενημερώνονται για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και μεταφοράς. Αποκτούν σφαιρικές γνώσεις και οικολογική συνείδηση με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο.