Σκοπός

skoposΣκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού μετά την οικογένεια, θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα.

Στην προσχολική ηλικία η μάθηση αποτελεί έμμεσο στόχο, καθώς βασική προτεραιότητα παραμένει η διασκέδαση μέσω του παιχνιδιού που κινητοποιεί τη φαντασία και βοηθά το παιδί να επεξεργάζεται τον κόσμο με τον πλέον ενδεδειγμένο για την ηλικία του τρόπο. Έτσι ενισχύεται το ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον κόσμο αποτελώντας ένα ισχυρό κίνητρο για μάθηση. Τα παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον εξερευνούν με τις αισθήσεις, δημιουργούν ιδέες και δομούν τη γνώση. Καθώς αναπτύσσονται, οδηγούνται σε πιο σύνθετες και περίπλοκες μορφές αλληλεπίδρασης με τους συνομήλικους και τους ενήλικες που επηρεάζουν τις γλωσσικές και νοητικές τους ικανότητες. Παράλληλα χρησιμοποιούν συνεχώς τις γνώσεις που αποκτούν και τις ιδέες τους για διαφορετικούς σκοπούς και με πολλούς τρόπους.

Στον σχεδιασμό του προγράμματός μας, λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του, οι κοινωνικές αξίες και τα προϊόντα του πολιτισμού μας, οι προσδοκίες των γονέων και κυρίως η ανάγκη να αποκτήσουν βαθμιαία τα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια -γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις- ώστε να μπορέσουν να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα.

P9210765DSC03498