Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Engineer

Στην Ε' τάξη του σχολείου μας εφαρμόστηκε το πρόγραμμα Εngineer. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με στόχο την καλύτερη κατανόηση της επιστήμης από τους μαθητές, μέσω του μοντέλου της διερευνητικής μάθησης, και την εξοικείωσή τους με τις θετικές επιστήμες.

Το πρόγραμμα βασίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο του προγράμματος "Εngineering is elementary", το οποίο αναπτύχθηκε από το Μουσείο Επιστημών της Βοστώνης και σήμερα εφαρμόζεται σε πολλές πολιτείες των Η.Π.Α. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από προβλήματα της καθημερινής ζωής, που ονομάζονται προκλήσεις. Οι μαθητές καλούνται να τις διαχειριστούν και να τις επιλύσουν με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, με βάση τη μεθοδολογία που ακολουθεί κάθε μηχανικός.
Η ελληνική πρόταση έχει τίτλo «Σχεδίασε τη δική σου πλωτή πλατφόρμα» και προέρχεται από το πεδίο της ναυπηγικής μηχανικής. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες, δούλεψαν συστηματικά και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με απόλυτη επιτυχία!

engineer1 engineer2