Ψηφιακό Σχολείο

psifiakoΤο σχολείο μας -ανοικτό στις ιδέες, στη γνώση και το μέλλον- αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Εκτός από την αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία λειτουργεί αρκετά χρόνια στο σχολείο μας, κάθε τάξη είναι εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα, που χωρίς να αντικαθιστά το βιβλίο:

  • αξιοποιείται σε όλα τα μαθήματα
  • διευκολύνει την αφομοίωση
  • κάνει πιο ευχάριστη τη διδασκαλία
  • εξοικειώνει με την τεχνολογία
  • εμπλουτίζει το μάθημα με εκπαιδευτικά παιχνίδια και δημιουργικές εργασίες.


Παράλληλα, διασφαλίζεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο ως απαραίτητο εφόδιο για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό, έχοντας ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο. Καταργούνται, έτσι, τα σύνορα της γνώσης και διευρύνονται οι ορίζοντες κάθε μαθητή.
Ο μικρός ερευνητής-μαθητής αποκτά ποιότητα και ταχύτητα στην ανάλυση και στη σκέψη, επάρκεια στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και κυρίως κριτική ικανότητα, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγει μέσα από την πληθώρα πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του

psifiako sxoleio1psifiako sxoleio2

 

Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Α’ Δημοτικού

Στο μάθημα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) οι μαθητές της Α’ δημοτικού γνώρισαν τον υπολογιστή και τα μέρη του, ενώ διδάχθηκαν τους κανόνες εργονομίας (ορθή χρήση του υπολογιστή, στάση σώματος, απόσταση οθόνης). Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά λογισμικά (π.χ. παιγνιώδεις δραστηριότητες αντιστοίχισης και παρατηρητικότητας) εξοικειώθηκαν με τον χειρισμό του υπολογιστή και συγκεκριμένα ασκήθηκαν στις βασικές λειτουργίες ποντικιού (αριστερό κλικ, διπλό κλικ, χρήση ροδέλας). Επίσης, γνώρισαν το πληκτρoλόγιο και ολοκλήρωσαν βασικές ασκήσεις πληκτρολόγησης με το Microsoft Office Word (θέση πλήκτρων, κεφαλαία και μικρά). Τέλος, εξοικειώθηκαν με τη χρήση του υπολογιστή ως εργαλείο εξάσκησης για βασικές γνώσεις που αποκτούν από τα μαθήματα του ωρολόγιου προγράμματος. Μερικά από τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: GCompris, Ramkid, Word, η Μαγική Γραμμούλα και εκπαιδευτικές εφαρμογές από το Φωτόδενδρο (Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Υπουργείου Παιδείας).

Β’ Δημοτικού

Οι μαθητές της Β’ δημοτικού γνώρισαν τον υπολογιστή και τα μέρη του, ενώ διδάχθηκαν τους κανόνες εργονομίας (ορθή χρήση του υπολογιστή, στάση σώματος, απόσταση οθόνης). Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά λογισμικά (π.χ. παιγνιώδεις δραστηριότητες αντιστοίχισης και παρατηρητικότητας) εξοικειώθηκαν με τον χειρισμό του υπολογιστή και συγκεκριμένα ασκήθηκαν στις βασικές λειτουργίες ποντικιού (αριστερό κλικ, διπλό κλικ, χρήση ροδέλας). Επίσης, γνώρισαν το πληκτρoλόγιο και την επεξεργασία κειμένου με τη χρήση κειμενογράφου, αφού ολοκλήρωσαν βασικές ασκήσεις πληκτρολόγησης με το Microsoft Office Word (κεφαλαία και μικρά, εναλλαγή γλώσσας, τονισμός). Τέλος, εξοικειώθηκαν με τη χρήση του υπολογιστή ως εργαλείο εξάσκησης για βασικές γνώσεις που αποκτούν από τα μαθήματα του ωρολόγιου προγράμματος. Μερικά από τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: GCompris, Ramkid, Word, η Μαγική Γραμμούλα και εκπαιδευτικές εφαρμογές από το Φωτόδενδρο (Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Υπουργείου Παιδείας).

Γ’ Δημοτικού

Τα Τριτάκια γνώρισαν τον υπολογιστή μαθαίνοντας τα μέρη του και τη χρήση τους και εξοικειώθηκαν με βασικές λειτουργίες μέσα από εκπαιδευτικά λογισμικά και διαδραστικές εφαρμογές. Γνώρισαν τη ζωγραφική στον υπολογιστή και τη χρήση γεωμετρικών σχημάτων με το λογισμικό TuxPaint. Εξασκήθηκαν στην πληκτρολόγηση και γνώρισαν τον κειμενογράφο και το Microsoft Office Word, με το οποίο εξασκήθηκαν στην επεξεργασία κειμένου (μορφοποίηση χαρακτήρων και εικόνων, ειδικοί χαρακτήρες). Κάποια λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: GCompris, Ramkid, Word, TuxPaint και εκπαιδευτικές εφαρμογές από το Φωτόδενδρο (Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Υπουργείου Παιδείας).

Δ’ Δημοτικού

Οι μαθητές της Δ’ τάξης γνώρισαν τον υπολογιστή μαθαίνοντας τα μέρη του και τη χρήση τους και εξοικειώθηκαν με βασικές λειτουργίες μέσα από εκπαιδευτικά λογισμικά και διαδραστικές εφαρμογές. Γνώρισαν τη ζωγραφική στον υπολογιστή και τη χρήση γεωμετρικών σχημάτων με το λογισμικό TuxPaint. Εξασκήθηκαν στην πληκτρολόγηση και γνώρισαν τον κειμενογράφο και το Microsoft Office Word, με το οποίο εξασκήθηκαν στην επεξεργασία κειμένου (μορφοποίηση χαρακτήρων και εικόνων, ειδικοί χαρακτήρες). Τέλος, δημιούργησαν κόμικ με την εφαρμογή Toondoo, για να συνδυάσουν την πληκτρολόγηση και την επεξεργασία εικόνας. Με όχημα τη φαντασία τους ανέπτυξαν εικονογραφημένες ιστορίες. Κάποια λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: GCompris, Ramkid, Word, TuxPaint, Toondoo και εκπαιδευτικές εφαρμογές από το Φωτόδενδρο (Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Υπουργείου Παιδείας).

Ε’ Δημοτικού

Στο μάθημα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) οι μαθητές της Ε’ τάξης εξοικειώθηκαν με τη χρήση του υπολογιστή και τον χειρισμό των φακέλων. Εξασκήθηκαν στην πληκτρολόγηση και στην επεξεργασία κειμένου (μορφοποίηση χαρακτήρων και εικόνων) με την εφαρμογή Microsoft Office Word. Eισήχθηκαν στην επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων και τη δημιουργία διαγραμμάτων με λογιστικά φύλλα μέσω της εφαρμογής Excel. Έμαθαν να εμπλέκονται με ασφάλεια στις ιστοεξερευνήσεις και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα, ενώ κατανόησαν τους βασικούς κανόνες παρουσίασης ενός θέματος φτιάχνοντας παρουσιάσεις στο Microsoft Office PowerPoint. Κάποια λογισμικά και εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: Word, Excel, PowerPoint, Ramkid, WildWebWoods και εκπαιδευτικές εφαρμογές από το Φωτόδενδρο (Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων του Υπουργείου Παιδείας).

Στ’ Δημοτικού

Στο μάθημα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) οι μαθητές εξασκήθηκαν στην πληκτρολόγηση και στην επεξεργασία κειμένου (μορφοποίηση χαρακτήρων και εικόνων) με την εφαρμογή Microsoft Office Word και εισηγήθηκαν στις αρχές του τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης. Eξοικειώθηκαν με την επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων και τη δημιουργία διαγραμμάτων με λογιστικά φύλλα μέσω της εφαρμογής Excel και έμαθαν να εμπλέκονται με ασφάλεια στις ιστοεξερευνήσεις και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα. Γνώρισαν τις βασικές λειτουργίες του Microsoft Office PowerPoint και τις βασικές αρχές παρουσίασης και υλοποίησαν διαθεματική εργασία και παρουσίαση με θέμα «Ταξιδεύοντας με τις ΤΠΕ». Τέλος, εισηγήθηκαν στον προγραμματισμό με τις εφαρμογές RunMarco και Scratch. Κάποια λογισμικά και εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: Word, Excel, PowerPoint, Ramkid, WildWebWoods, RamType, RunMarco, Scratch.